ثبت نام

متقاضی محترم:

به منظور تسهیل در ثبت درخواست و همچنین پیگیری روند صدور درخواست پلان می بایست ابتدا در این قسمت با وارد نمودن یکسری اطلاعات اولیه کلمه و رمز عبور خود را دریافت نمایید.

لازم بذکر است در صورتی که متقاضی، "مالک حقیقی" و یا "نماینده تام الاختیار مالک" پروژه میباشد میبایست گزینه "حقیقی" و درصورتی که "پیمانکار حقوقی" و یا "مجری" پروژه میباشد گزینه "حقوقی" را انتخاب نماید.
* نوع عضویت: